Homestay In Bac Ha District

No Name Address Phone Number of room Number of bed    
    Commune District        
2 ChanbauHomestay Xà Ván Sừ Mần Khang-Tả Van Chư-Bắc Hà-Lào Cai Huyện Bắc Hà 0944540138 5  
3 Tavanchu Homestay Tẩn Chư-Tả Van Chư-Bắc Hà-Lào Cai Huyện Bắc Hà 0838748780 9  
4 Nhà nghỉ Thanh Vân Thôn Lùng Xa 1 – Cốc Ly – Bắc Hà Huyện Bắc Hà 0378446993 5  
5 So Hmong Homestay Thôn Bản Phố 2, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà Huyện Bắc Hà ‘0963236564 9  
6 Chô Family Thôn Phéc Bủng, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà Huyện Bắc Hà ‘0949423221 10  
7 Higland homestay Thôn Bản Phố 2, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà Huyện Bắc Hà ‘0352943227 11  
8 PoLa Homestay Thôn Bản Phố 2, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà Huyện Bắc Hà ‘0388395189 1  
9 Phần Mỷ House Thôn Bản Phố 2, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà Huyện Bắc Hà ‘0911447150 5  
10 A Bình Homestay Đội 4-Bản Liền-Bắc Hà-Lào Cai Huyện Bắc Hà 0388572409 7  
11 Bản Liền Forest homestay  Đội 3-Bản Liền-Bắc Hà-Lào Cai Huyện Bắc Hà 0942182832 7  
12 Banlien Pinehomestay  Đội 3-Bản Liền-Bắc Hà-Lào Cai Huyện Bắc Hà 0886073408 7  
13 Trà Hill Homestay  Đội 3-Bản Liền-Bắc Hà-Lào Cai Huyện Bắc Hà 0976862715 7  
14 Quyên Homestay Thôn Lử Chồ, xã Lùng Phình Huyện Bắc Hà 0966 668 102 7  
15 Anh Đào Homestay Thôn Lử Chồ, xã Lùng Phình Huyện Bắc Hà 0383 206 669 3  
16 Homestay Dui Dín Thôn Lử Chồ, xã Lùng Phình Huyện Bắc Hà 0358 582 488 2  
17 Ánh Dương Homestay thôn Sân Bay, Thải Giàng Phố, Bắc Hà,Lào Cai Huyện Bắc Hà 0386601599 2  
18 Thung Lũng Hoa Việt Tú thôn Sân Bay, Thải Giàng Phố, Bắc Hà,Lào Cai Huyện Bắc Hà 0974335007 7  
19 Giàng Seo Cấu thôn Nậm Thố, Thải Giàng Phố, Bắc Hà,Lào Cai Huyện Bắc Hà 0366110023 1 sàn  
20 Homestay Vương huynh Na Khèo Huyện Bắc Hà 0978691157 5  
21 vang a văn homestay Na Lo Huyện Bắc Hà 0372017149 6  
22 vang van ly Na Lo Huyện Bắc Hà 0336028313 3  
23 Lamvanngan Na Lo Huyện Bắc Hà 0353169312 5  
24 MAI VAN UOI Na Lo Huyện Bắc Hà 0975705474 4  
25 Phan Thanh Nhàn Na Lo Huyện Bắc Hà 0914683833 3  
26 Na Thá homestay Na Thá Huyện Bắc Hà 0977415768 2  
27 Nhà vườn Thanh Mừng Na Kim Huyện Bắc Hà 0383032135 8  
28 Vân khuya Homestays Na Lo Huyện Bắc Hà 0968128357 6  
29 Lâm Thị Xuân Na Lo Huyện Bắc Hà 0985201625 5  
30 Home stay Triều Kha Na Pắc Ngam Huyện Bắc Hà 0968668212 24  
31 Yến Nhi Na Kim Huyện Bắc Hà 0915690393 6  
32 Nguyên Thị Huệ Na Thá Huyện Bắc Hà 0982378197 11  
33 Hoàng Văn Đón Na Kim Huyện Bắc Hà 0968668212 8  
34 Tráng Văn Lực Na Kim Huyện Bắc Hà 0915690393 5  
35 Thúy Family Na Kim Huyện Bắc Hà 0982378197 8  
36 La Beauté Bac Ha Na Lo Huyện Bắc Hà 0968128357 5  
37 CHES PA Thôn Na Áng B Na Hối, huyện Bắc Hà Huyện Bắc Hà 0971596589 11  
38 SA HOUSE Thôn Na Hối Tày,xã Na Hối huyện Bắc Hà Huyện Bắc Hà ‘0984827537 15  
39 PLOWER HMONG Thôn na Hối tày, xã Na Hối  huyện Bắc Hà Huyện Bắc Hà   11  
40 Sền Cường Thôn Na Áng B, huyện Bắc Hà Huyện Bắc Hà 0984655140 10  
41 Huấn Thanh Thôn Sín Chải, xã Na Hối, huyện Bắc Hà Huyện Bắc Hà 0355285775 10  
42 ANNE HOUSE Thôn Na Hối Tày, huyện Bắc Hà Huyện Bắc Hà 0969228226 8  
43 Tú Oanh Thôn Na Áng B, xã Na Hối Huyện Bắc Hà 0967947451 12  
44 Bac Ha Boutique Phố Bờ Hồ Huyện Bắc Hà 0942959000 5  
45 Huy Trung Homestay TDP Na Quang 3, thị trấn Bắc Hà Huyện Bắc Hà 0979776288 4  
46 Sa Mu Homestay TDP Bắc Hà 2, thị trấn Bắc Hà Huyện Bắc Hà 0972579185 8  
47 Bắc Hà Lakeview TDP Nậm Sắt 1, thị trấn Bắc Hà Huyện Bắc Hà   8  
48 Nobita Homestay TDP Bắc Hà 3, thị trấn Bắc Hà Huyện Bắc Hà   5  
49 Lan Rừng Homestay TDP Bắc Hà 2, thị trấn Bắc Hà Huyện Bắc Hà 0989339569 10  
50 Homestay 123 TDP Bắc Hà 2, thị trấn Bắc Hà Huyện Bắc Hà 0946601292 8  
51 Homestay Bình Thùy TDP Nậm Sắt 2, thị trấn Bắc Hà Huyện Bắc Hà   5  
52 Homestay Thái Hà TDP Bắc Hà 2, thị trấn Bắc Hà Huyện Bắc Hà   4  
53 An Nhiên Homestay TDP Na Quang 1, thị trấn Bắc Hà Huyện Bắc Hà 0964434128 5  

About the Author Sapa Tourism Office

Leave a Comment:

whatsapp